Indhold

 1. Aftalens parter
 2. Produktinformation
 3. Priser
 4. Bestilling
 5. Lagerstatus
 6. Betaling
 7. Refundering af billetter til workshops og aflysning
 8. Risikoen for hændelig undergang eller forringelse
 9. Reklamation
 10. Ansvarsfraskrivelse og garanti
 11. Fortrydelsesret
 12. Oplysning om klagemuligheder
 13. Forbehold for ændringer
 14. Pakning
 15. Levering
 16. Misbrug
 17. Copyright
 18. Virksomheden

Aftalens parter

"Køber" anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til VildMedKager.dk afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.

"VildMedKager.dk" anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

Produktinformation

På VildMedKager.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til VildMedKager.dk via kontakt@vildmedkager.dk.

Priser

Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme pris-ændringer. Alle angivne priser er inklusive 25% moms.

Bestilling

Præsentation af varer sammen med en pris på VildMedKager.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud.

Købers bestilling af varer fra VildMedKager.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til VildMedKager.dk om at købe varen på de oplyste vilkår. En bindende aftale mellem Køber og VildMedKager.dk er først indgået, når VildMedKager.dk ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.

Lagerstatus

Da vi selv finder det utrolig irriterende ikke at vide om en vare er på lager, bestræber vi os meget på at holde VildMedKager.dk helt opdateret, skulle det mod forventning ske at en vare alligevel ikke er på lager, så kontakter vi dig med det samme for at finde en løsning.

Betaling

De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer, bliver sendt direkte til NETS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og NETS, der kan læse. Der er således ingen andre, der ser eller gemmer oplysningerne om dig. VildMedKager.dk modtager betalinger med Dankort, VISA, VISA Elektron, Mastercard, JCB og Maestro. Ved køb med kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart varen sendes fra VildMedKager.dk.

Refundering af billetter til workshops og aflysning

Købte billetter til workshops afholdt af VildMedKager.dk eller samarbejdspartnere, refunderes som udgangspunkt ikke. I tilfælde af aflysning af workshoppen, refunders billetprisen.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen, for de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.

Reklamation

VildMedKager.dk yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.

Fakturaen skal fremvises til VildMedKager.dk i forbindelse med anvendelse af reklamationen.

Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til VildMedKager.dk inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Ansvarsfraskrivelse og garanti

VildMedKager.dk har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for VildMedKager.dk's kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.

Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og VildMedKager.dk.

Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Købers handling eller undladelse eller forhold, som ligger uden for VildMedKager.dk's kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

VildMedKager.dk afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret

Meddeler Køber VildMedKager.dk, at Køber har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler VildMedKager.dk det modtagne beløb. Dette gælder ikke fødevarer, da der ingen returret er.

Ved returnering bedes du bruge PostDanmark - ikke alternative pakkedistributører. Da det gør det muligt at spore varen, hvis den skulle blive væk under returforsendelsen. Du bør sende varen forsvarligt emballeret - sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt, at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, og du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler, at du sender varen retur som forsigtig pakke med PostDanmark.

Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg til private - det gælder ikke varer solgt til virksomheder. Køber betaler selv returportoen.

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse kontakt@vildmedkager.dk.

Forbehold for ændringer

VildMedKager.dk forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne hjemmeside. Ligeledes tages der forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte eller udgåede varer.

Pakning

Det betyder meget for os at du har en god oplevelse når du handler på VildMedKager.dk og når du modtager din ordre, derfor pakkes alle ordre ind så godt som muligt for at mindske risikoen for skader under transporten.

Ved returneringssager er det alene kundens ansvar at pakke varen godt ind.

Levering

Med mindre andet er angivet for den enkelte vare er forventet leveringstid indenfor 1-2 hverdage. Varerne bliver sendt med GLS eller PostDanmark og følger derfor deres serviceniveau.

Misbrug

Misbrug af VildMedKager.dk medfører til politianmeldelse.

Copyright

Tekster og billeder på VildMedKager.dk er VildMedKager.dk's ejendom, tyveri af disse, vil blive anmeldt.

Virksomheden

VildMedKager.dk

Bildbjerg Parkvej 19

8200 Aarhus N

CVR: 38198769

Email: kontakt@vildmedkager.dk

Tel: 53 63 80 81

Etableringsår: 2014